Ochrona betonu przed agresywnym środowiskiem

Nawet najlepszej jakości beton nie jest całkowicie odporny na długotrwałe działanie agresywnego środowiska. Beton nie jest również całkowicie gazoszczelny. W przestrzeni gazowej należy liczyć się z powstawaniem substancji wchodzących w reakcję z betonem jak np. związki siarki. Brak zabezpieczenia prowadzi szybko do ubytków, a w konsekwencji do odsłonienia zbrojenia i osłabienia konstrukcji zbiorników.

Dlatego też obszar ten należy szczególnie chronić poprzez pokrycie powierzchni powłoką kwasoodporną z tworzyw sztucznych lub preparatami żywicznymi. Miejsca szczególnie narażone, to obszary przejściowe, ponad poziomem cieczy w fermenterach, całe ściany w zbiornikach magazynowych substancji przefermentowanej oraz całe wnętrze zbiorników wstępnych, które są regularnie napełniane i opróżniane.

Folie zintegrowane z betonem

Dobrą metodą ochrony zbiorników przed wydzielanymi przy fermentacji substancjami korozyjnymi jest zastosowanie folii zintegrowanych z betonem. Folie te instaluje się w szalunku. Podczas betonowania, folia jest integrowana z masą żelbetową, przylega szczelnie do ściany. Poszczególne elementy foliowe są spawane tak, by uzyskać szczelną strukturę pokrywającą wyznaczone strefy zbiorników. Tego typu rozwiązanie gwarantuje szczelność i długoletnią trwałość zabezpieczenia. Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania nie jest jednak możliwa dokładna kontrola jakości konstrukcji żelbetowej pod zintegrowaną folią.

Powłoki żywiczne

Powłoki żywiczne są najbardziej elastycznym z rozwiązań stosowanych przy ochronie konstrukcji żelbetowych. Mogą one zostać wykonane po zakończeniu budowy zbiorników, a więc możliwa jest kontrola konstrukcji przed naniesieniem warstwy ochronnej. Dodatkowo, przygotowanie ściany pod powłokę ochronną wymaga oczyszczenia ściany i dodatkowego gruntowania. Proces ten gwarantuje dodatkową ochronę i kontrolę betonu. Standardowo po oczyszczeniu i zagruntowaniu ściany nanosimy 2 do 3 warstw preparatów na bazie żywic.

Płyty PE

Alternatywnym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym przy nowych konstrukcjach i modernizacji zbiorników na przykład na oczyszczalniach ścieków, jest montowanie i spawanie płyt PE. Jest to rozwiązanie pokrewne do wyżej przedstawionego rozwiązania - folii zintegrowanych z betonem. Rozwiązanie to umożliwia montaż zabezpieczenia post factum, kontrolę konstrukcji i jest konkurencyjne cenowo. Płyty mocujemy na specjalny klej i mechanicznie, bolcami ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to można stosować przy każdej średnicy zbiorników, do zabezpieczania ścian, stropów i płyt dennych zbiorników.

Pasty antybakteryjne

Dodatkowym zabezpieczeniem przed agresywnym środowiskiem gazowym jest wypełnienie połączenia pomiędzy płytą stropową i ścianą pastą antybakteryjną, która chroni zbrojenie przed korozją. Rekomendujemy używanie pasty antybakteryjnej szczególnie w przypadku rezygnacji z ochrony gazowej innego typu.