Wyposażenie dodatkowe zbiorników


Awaryjne drzwi ciśnieniowe

Każdy zbiornik zamknięty wyniesiony powyżej powierzchni ziemi, zarówno ze stropem żelbetowym, jak i dachem membranowym jest standardowo wyposażany w drzwi ciśnieniowe. Jest to szczelny właz o specjalnej konstrukcji dostosowany do wysokości słupa wody w zbiorniku. Umożliwia on inspekcję, naprawy oraz okresowe oczyszczenie zbiornika z osadzającego się na dnie szlamu. Proponujemy różne rodzaje drzwi ciśnieniowych, w zależności od potrzeb technologicznych. Jako usługę oferujemy również montaż drzwi dostarczonych przez technologów lub inwestora. Instalujemy ramy włazów podczas betonowania lub wykonujemy dokładne otwory do montażu drzwi ciśnieniowych po zakończeniu prac żelbetowych.

Drabinki i pomosty roboczeStudzienki pompowe