Zbiorniki fermentacyjne, fermentery do biogazowni


Reaktory do biogazowni o optymalnych parametrach mieszania budowane są najczęściej w formie cylindrycznej, stojącej. Pod względem konstrukcyjnym są one zbliżone do zbiorników na gnojowicę. Zbiornik taki może być całkowicie lub częściowo zagłębiony w gruncie. Jet to jedna z wielu przewag żelbetu nad zbiornikami stalowymi.

Dzięki możliwości praktycznie dowolnego doboru wysokości i średnicy (co 50cm) możliwe jest dostosowanie objętości komór do dowolnej technologii i wielkości instalacji. Zbiorniki te są odpowiednie do napełniania quasi-ciągłego, ciągłego i nieciągłego.

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi dostosowujemy zbiorniki zarówno do eksploatacji mezofilowej, jak i termofilowej. Biogazownie mezofilowe eksploatuje się w przedziale temperatur między 32 a 38°C, natomiast termofilowe w zakresie od 42 do 55°C.

W naszej ofercie znajdują się zarówno zbiorniki ze stropem żelbetowym, jak i zbiorniki otwarte, przygotowane do montażu dachu membranowego.


Komory fermentacyjne z dachem membranowym


Podstawowym typem zbiorników przeznaczonych do fermentacji metanowej są zbiorniki otwarte składające się z dna i ściany żelbetowej przygotowanej do montażu konstrukcji dachu membranowego. Dach membranowy służy w takim wypadku również jako magazyn biogazu. W zależności od zastosowanej konstrukcji dachu membranowego oferujemy dodatkowe usługi takie jak fundamenty pod słupy wsporcze, słupy żelbetowe oraz częściowe stropy żelbetowe. Projekty wykonawcze dla zbiorników dostosowywane są indywidualnie, uwzględniają niezbędne wzmocnienia ścian w miejscu przejść, przy koronie zbiornika oraz inne niezbędne zmiany wynikające z przedłożonego projektu technologicznego.


Komory fermentacyjne ze stropem żelbetowym


Drugim typem fermenterów są zbiorniki przekryte stropem żelbetowym wspartym na centralnej kolumnie, lub wielu kolumnach. Konstrukcja ta jest szeroko stosowana jako komora fermentacyjna pierwszego stopnia. Podstawowymi zaletami takiego rozwiązania jest możliwość ocieplenia stropu, łatwy dostęp do wymagających serwisowania urządzeń - agregaty techniczne można poddawać pracom konserwacyjnym przeważnie bez konieczności opróżniania fermentatora. Tak jak w przypadku zbiorników otwartych projekty wykonawcze dla zbiorników dostosowywane są indywidualnie, uwzględniają niezbędne wzmocnienia ścian w miejscu przejść, przy koronie zbiornika oraz inne niezbędne zmiany wynikające z przedłożonego projektu technologicznego, na przykład obciążenia stałe i robocze stropu.


Dodatkowe wyposażenie komór fermentacyjnych


Jako dodatkową usługę oferujemy ocieplenie fermenterów, instalację przewodów grzewczych, przejść w ścianach, drzwi szczelnych, systemu wykrywania przecieków, wykończenie ścian blachą trapezową lub innymi materiałami, dostawę i instalację drabinek, podestów, włazów awaryjnych.