Zbiorniki magazynowe, laguny na poferment do biogazowni


Zbiorniki magazynowe są przeznaczone do przechowywania przefermentowanej substancji w okresach wyznaczonych prawem (okres zimowy) oraz okresach w których nawożenie nie jest możliwe ze względu na cykl wegetacyjny.

Ze względu na to, iż żelbetowe zbiorniki na poferment są niemal identyczne ze zbiornikami na gnojowicę stosowanymi powszechnie w dużych fermach, są one często zamawiane przez inwestorów jako pierwszy element biogazowni. Inwestorzy pragną w krótkim okresie zapanować nad gospodarką odchodów płynnych, a w średniej perspektywie 2-5 lat przystąpić do realizacji projektów biogazowych.

Żelbetowe zbiorniki na poferment są technicznie najlepszym rozwiązaniem magazynowym zapewniającym trwałość inwestycji poprzez gwarantowaną długoletnią eksploatację, małą awaryjność, bezobsługowość i możliwość dowolnego zagłębienia budowli w gruncie.

Zbiorniki żelbetowe otwarte


Zbiorniki otwarte generują najniższe koszty inwestycyjne z pośród oferowanych przez nas zbiorników żelbetowych na poferment. Są one konkurencyjne w stosunku do zbiorników z elementów prefabrykowanych, a po uwzględnieniu kosztów operacyjnych całego okresu użytkowania obiektów, który wynosić może nawet kilkadziesiąt lat, biją na głowę inne rozwiązania, takie jak na przykład laguny.


Zbiorniki żelbetowe otwarte z dachem membranowym
Zbiorniki z membranami gazoszczelnymi lub innymi formami zadaszenia spełniają wszystkie normy dotyczące emisji gazów do atmosfery i odpowiadają postanowieniom ustawy nawozowej. Zbiorniki posiadają konstrukcję wsporczą w postaci słupa centralnego lub fundamentu pod słup i dodatkowe wzmocnienia dostosowane do rodzaju zastosowanego przekrycia.


Dodatkowe wyposażenie zbiorników magazynowych


Jako dodatkową usługę oferujemy ocieplenie zbiorników magazynowych jeżeli są one przekryte i mają służyć wychwytywaniu resztek biogazu z pofermentu, przejść w ścianach, drzwi szczelnych, systemu wykrywania przecieków, wykończenie ścian blachą trapezową lub innymi materiałami, dostawę i instalację drabinek, podestów, włazów awaryjnych.