O FIRMIESilo System założona została w roku 1998 jako córka europejskiego koncernu posiadającego ponad 40-letnią ekspertyzę w budowie zbiorników i silosów oraz polskiej grupy kapitałowej ICD. Silo System przejęła know-how i od początku istnienia specjalizuje się w budowie zbiorników i silosów na terenie Polski i krajów ościennych. ICD zainwestowało w wyposażenie w spółki w niezbędny sprzęt do budowy silosów i zbiorników. Trzon kadry wykonawczej i projektowej został został przejęty z firmy Wrosilbet, która już w latach osiemdziesiątych XX wieku wykonywała zbiorniki i silosy na terenie Polski.
W przeciągu piętnastu lat działalności SiloSystem wykonała na terenie Polski ponad 7000 zbiorników i silosów o łącznej kubaturze ponad 2.000.000 m^3 co czyni nas jednym z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów w tej branży. Wykonywaliśmy złożone konstrukcje zbiornikowe o średnicy powyzej 40 metrów i silosy o wysokości powyżej 30 metrów. Główne branże dla których pracujemy to rolnictwo (zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę w dużych fermach), przemysł (silosy na odpady z produkcji drzewnej, silosy na wodę pitną, wodę gorącą, ścieki przemysłowe, mleczarskie, etc.) , budownictwo komunalne (oczyszczalnie ścieków, uzdatnianie wody) i energie odnawialne (instalacje na zrębki w elektrociepłowniach, komory do biogazowni rolniczych i na oczyszczalniach).