Bydgoskie Fabryki Mebli - silos i instalacja do spalania biomasyHistoria Bydgoskich Fabryk Mebli sięga 1884 roku kiedy to Otto Pfefferkorn założył maleńki zakład produkujący meble na Starym Rynku w Bydgoszczy. Na przełomie XIX i XX wieku jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Bydgoszczy był przemysł drzewny. Złożyło się na to przede wszystkim położenie geograficzne i komunikacyjne Bydgoszczy oraz rozwój stosunków handlowych Cesarstwa Niemiec z Rosją. Surowca dostarczały otaczające Bydgoszcz lasy oraz spławiano je w dużych ilościach Brdą z Borów Tucholskich. Główny szlak dostaw stanowiła jednak rzeka Wisła. Arterią tą podążało drewno z Królestwa Kongresowego i Galicji, Białorusi, Litwy i Ukrainy sprowadzane przez niemieckich kupców. Transport drzewa prowadzono drogą wodną Wisła-Odra przez Bydgoszcz, która partycypowała w odbiorze tego surowca, przeznaczając go na potrzeby przemysłu lokalnego. Praktycznie cały transport drzewa prowadzono drogą wodną, gdyż transport kolejowy był nieopłacalny.

W 1925 r. powołano w Bydgoszczy jedyną w kraju Giełdę Drzewną, m.in. z uwagi na atut portu drzewnego, który na 95 ha powierzchni mógł pomieścić 300 tys. m³ drewna. Do najważniejszych zakładów przemysłu drzewnego należały Fabryka Płyt Klejonych (dzisiaj Sklejka-Multi S.A.) oraz Fabryka Mebli O. i K. Pfefferkorna (dzisiaj Bydgoskie Fabryki Mebli).

Na potrzeby firmy z tradycjami sięgającymi prawie 100 lat Silo System wykonał instalację do spalania biomasy łacznie z silosem do magazynowania odpadów drewnianych i celulozowych z produkcji.

Instalacja powstała w połowie lat 2000 i była jedną z najnowocześniejszych i największych instalacji tego typu w Polsce. Przewidując rozwój technologii i sposobu zabezpieczeń instalacji do magazynowania biomasy obiekt wyposażono w najnowsze systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych i przeciwpożarowych.