Zasady projektowania i technologia budowy zbiorników i silosów

Dzięki zintegrowaniu procesu projektowania wykonawczego dostosowującego projekty do naszej technologii budowy jesteśmy w stanie realizować zlecenia w krótkich terminach, zgodnie z narzuconymi limitami kosztowymi, przy zachowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa budowli.

TRZY FILARY NA KTÓRYCH BUDUJEMY JAKOŚĆ REALIZOWANYCH OBIEKTÓW
SPECJALISTYCZNE SZALUNKI
Ściany łukowe zbiorników i silosów wykonywane są za pomocą innowacyjnych, bezprzetykowych, chronionych patentem stalowych deskowań przestawnych będacych własnościa spółki matki Silo System. Zalety systemu: szybkość, dokładność, oszczędność, szczelność.

DOŚWIADCZONA KADRA
Doświadczona kadra i dobra organizacja pracy gwarantuje racjonalne wykorzystanie materiałów oraz wysokie tempo robót budowlanych co przekłada się na konkurencyjne ceny oferowanych obektów.

KONTROLA JAKOŚCI
Stosowane rozwiązania statyczne, kontrola jakości materiałów, ich wlaściwy dobór i ochrona konstrukcji są kluczowymi czynnikami decydującym o trwałości budowli.PORÓWNANIE TECHNOLOGII BUDOWY ZBIORNIKÓW I SILOSÓW
Istnieje kilka postawowych technologii pozwalających na realizację obiektow magazynowych i procesowych na ciecze, materiały sypkie i lotne. Zbiorniki i silosy są jednak specyficznymi konstrukcjami, które stawiają przed wykonawcą wysokie wymagania dotyczące szczelności, szybkości i ekonomiczności wykonania. Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego warto porównać zalety i wady poszczególnych technologii wykonania konstrukcji.ZASADY PROJEKTOWANIA S-I-L-O
"S" - SYSTEMOWY
Oferujemy rozwiązania powtarzalne, systemowe. Wynikiem naszej wieloletniej pracy projektowej jest sprawdzony typoszereg projektów, który daje możliwość realnego odniesienia założeń statycznych do zrealizowanych przez nas w przeszłości obiektów.
"I" - INNOWACYJNY
Do każdej inwestycji podchodzimy w sposób indywidualny. Analizujemy dotychczas przyjęte rozwiązania pod kątem specyficznych potrzeb konkretnej inwestycji i konfrontujemy je z najnowszym stanem wiedzy i przepisów prawnych.


"L" - LEKKI
Opieramy się na obowiązujących normach, staramy się jednak o jak najbardzej oszczędne projekty, pomagające naszym klientom utrzymać niskie koszty inwestycji przy zachowaniu ergonomii i trwałości realizowanych obiektów.
"O" - OTWARTY
Dzięki doświadczeniu w realizacji obiektów dla bardzo szerokiej gamy zastosowań naszą zasadą stała się otwartość na najbardziej nietypowe wyzwania stawiane przez naszych partnerów - firmy technologiczne - i samych Inwestorów.


BIURO PROJEKTÓW I TYPOSZEREGI PROJEKTÓW
Dysponujemy własnym biurem projektowym wyspecjalizowanym w doborze rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i zabezpieczeń budowli odpowiednich dla specyficznych wymagań przechowywanych w zbiornikach materiałów, w tym materiałów silnie korozyjnych i wybuchowych.

Silo System opracowała typoszeregi projektów budowlanych i wykonawczych dla zbiorników i silosów. Umożliwia nam to szybką realizację zleceń, doradztwo w zakresie projektowania i adaptacji istniejących projektów. Główny nacisk kładziemy na ekonomiczność rozwiązań, spełniając równocześnie wszelkie polskie i europejskie normy bezpieczeństwa. Rozwiązania projektowe optymalizujemy dzięki współpracy z instytucjami naukowymi i instytutami badawczymi, na przykład Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, które od 1972 roku pełni rolę jednostki badawczej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wspólnie z CNBOP opracowaliśmy na przełomie 2010/2011 nowe wytyczne do projektowania statyki i zabezpieczeń przeciwwybuchowych silosów na biomasę zgodnych z normami ATEX, VDI i PN-EN-14491.

Grupa ICD, w skład której wchodzi Silo System, stosuje od 10 lat system projektowania zbiorników żelbetowych w oparciu o stale rozwijane programy informatyczne. System ten umożliwia optymalizację rozwiązań projektowych w kontekście warunków posadowienia, przyszłej eksploatacji, jak również zużycia materiałów i racjonalnego wykonawstwa.

Monolityczne zbiorniki żelbetowe projektowane są w oparciu o zaawansowane programy informatyczne, umożliwiające optymalizację rozwiązań w kontekście dostosowania do warunków posadowienia oraz przyszłej eksploatacji, jak również zużycia materiałów i racjonalnego wykonawstwa. Dokumentacja techniczna zbiorników jest na bieżąco dostosowywana do obowiązujących norm i przepisów polskich przez projektantów ICD Sp. z o.o. oraz adaptowana do warunków posadowień i indywidualnych wymogów zleceniodawcy. Zbiorniki przystosowane są do instalacji różnych typów przejść szczelnych, systemów napełniania i opróżniania.