ZBIORNIKI ŻELBETOWE

Silo System specjalizuje się w projektowaniu i realizacji rozwiązań magazynowych opartych o zbiorniki i silosy żelbetowe. Poniżej przedstawiamy główne typy budowli wykonywanych przez Silo System. Nasza oferta obejmuje jednak dużo szerszą gamę produktów, na przykład kominy, magazyny odpadów niebezpiecznych.

Od 2006 roku wykonujemy komory fermentacyjne do biogazowni na terenie Polski. Projektujemy i budujemy obiekty dla biogazowni rolniczych i odpadowych.
Silosy do instalacji magazy- nowania substancji sypkich dla przemysłu, firm usługowych i energetyki. Projekty uwzględniają najnowsze normy ATEX.
Systemowe rozwiązania dla gospodarstw rolnych służące do zagospodarowania odchodów zwięrzęcych, np. zbiorniki, kanały, przepompownie, płyty gnojowe.


Spełniamy najbardziej surowe normy jakościowe wymagane przy budowie i modernizacji obiektów do uzdatniania i magazynowania wody pitnej oraz wody gorącej do akumulacji energii.

Oferujemy zbiorniki będące częścią ciągów technologicznych w zakładach przemysłowych odporne na wysokie temperatury lub środowisko agresywne.

Silosy żelbetowe dają możliwość produkcji i długookresowego przechowywania kiszonek o najwyższych parametrach energetycznych i higienicznych.


Od ponad 15 lat wykonujemy i wspólprokjektujemy obiekty do instalacji przeciwpożarowych zgodnie z najnowszymi normami przeciwpożarowymi.

Oferujemy zbiorniki buforowe na substancje płynne o różnym poziomie aktywności chemicznej jako uzupełnienie ciągów technologicznych.

Wykonujemy flotatory, osadniki, zbiorniki uśredniające, komory fermentacyjne. Bierzemy udział w największych inwestycjach tego typu w Polsce.