Oczyszczalnia Grupowa Łódź (GOS Łódź)

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Status inwestycji: zakończona
Rok: 1997
Specyfika: w ramach modernizacji oczyszczalni powstały największe w Polsce komory fermentacyjne


Początek działalności firmy Silo System sięga połowy lat 90-tych poprzedniego wieku. Pierwszym dużym projektem firmy w Polsce była realizacja komór biogazu - tzw. Zamkniętych Komór Fermentacyjnych (ZKF) - na Oczyszczalni Grupowej w Łodzi. Projekt zrealizowano wspólnie z firmą Wrosilbet, której potencjał po wykonaniu tego zadania został włączony do Silo System.

Zadanie to obejmowało przede wszystkim wykonanie I ciągu biologicznego oczyszczania ścieków złożonego z dwóch linii. Dzięki inwestycji przepustowość części biologicznej oczyszczalni zwiększono do ok. 100.000m3/dobę. Powstały charakterystyczne dla oczyszczalni obiekty - ZKF'y. W tych 30 metrowych zbiornikach, pomalowanych na biało-niebiesko następuje fermentacja osadu, czyli substancji, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków.

W czasie fermentacji w ZKF-ach powstaje biogaz w ilości ok. 1000 m3 na godzinę.