Ogrzewanie komór fermentacyjnych

W celu zapewnienia optymalnego procesu fermentacji we wnętrzu fermentatora musi panować równomierna temperatura. Nie chodzi tutaj o utrzymanie zadanej temperatury z dokładnością do dziesiątych części stopnia, lecz o utrzymanie wahań temperatury w jak najmniejszym przedziale. Dotyczy to zarówno czasowych wahań temperatury jak również rozdziału temperatur w różnych strefach fermentatora. Silne wahania oraz przekraczanie bądź spadek poniżej określonych wartości temperatur mogą powodować przyhamowywanie a w najgorszym razie nawet całkowite obumarcie procesu gnilnego.

Sposób instalacji przewodów grzewczych

Przy planowaniu i montażu instalacji grzewczych zawsze pamiętamy, iż są one kluczowym elementem każdej biogazowni, bez którego nie jest możliwe utrzymanie wysoko wydajnego procesu odgazowywania. Po zakończeniu budowy dostęp do grzejników wbudowanych w fermentatorze lub w budowli jest bardzo zły lub wręcz niemożliwy.

W związku z powyższym gwarantujemy, że rury grzewcze są instalowane zgodnie ze sztuką, nie zakłócają pracy innych elementów (np. zgarniaczy czy mieszadeł). Jakość uzyskujemy dzięki doświadczonej kadrze i doświadczeniu zdobytym na obiektach referencyjnych.

Instalacja przewodów grzewczych zintegrowanych z konstrukcją (wewnątrzścienne i podłogowe)

Przy grzejnikach układanych w betonie stosuje się typowe rurociągi ogrzewania podłogowego. Przewody grzewcze ułożone w betonie powodują naprężenia termiczne, co uwzględniamy przy projektowaniu statycznym budowli. Głównymi zaletami tego rozwiązania jest to, że grzejniki podłogowe i ścienne nie przyczyniają się do powstawania osadów i umożliwiają równomierne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni ściany lub dna, co stabilizuje temperaturę w całej objętości fermenterów. Należy jednak pamiętać, iż dostęp do grzejników wbudowanych w ścianach lub dnie budowli jest wręcz niemożliwy, a złogi denne mogą znacznie pogarszać oddziaływanie ogrzewania podłogowego. System ten jest w zasadzie bezobsługowy i nie wymaga konserwacji.

Instalacja przewodów grzewczych na ścianie

Grzejniki ułożone wewnątrz fermentatora (tak jak te zintegrowane z mieszadłami) zapewniają lepsze przenoszenie ciepła i są generalnie bardziej efektywne w procesie termofilowym. Przyczyniają się one jednak do zwiększonego wytrącania się osadu z substratu, ponieważ w miejscach zamocowania rur grzewczych powstają mikrozawirowania i wiry. Przy realizacji inwestycji wymagana jest wysoka precyzja i jakość montażu, ponieważ rury grzewcze nie mogą się przemieszczać ze względu na możliwość kolizji z innymi, w tym ruchomymi, elementami wyposażenia zbiorników. Zaletą jest to, iż w przypadku rozszczelnienia systemu naprawa instalacji jest uciążliwa, lecz możliwa (w przeciwieństwie do instalacji zintegrowanej z konstrukcją żelbetową) - poprzez wymianę rur grzewczych po opróżnieniu fermentatora. Dla zagwarantowania przenoszenia grzejniki muszą być regularnie oczyszczane.